Комплект самоносеща порта - XS5 ECO. Поддържано тегло 350 кг.

  • Cat No: KIT XS5 ECO
540,35 лв. 436,15 лв.
  1. Комплект самоносеща порта XS5 ECO. Поддържано тегло 350 кг.
  • Описание на продукта:

- Комплектът: XS5 ECO е предназначен за 350 кг. Самоносеща врата.

  • Комплектът включва:

- 2 колички - 25-240/XS.

- 1 релса на 5,8 метра - 25-230/XS/1.

- 1 стопер с краен лагер - 25-292/xs.

- 1 краен ограничител - 25-296/xs.

- 1 релсова капачка. 

  • Всяка част от комплекта, с изключение на капака и релсата,

е горещо поцинкована и сглобена според действащите стандарти за максимална устойчивост и ефективност.

 

  •       Технически спецификации:
  1. Размер на релсата 60х60х4мм.
  2. Издържано тегло 350 кг.
  3. Материал: Горещо поцинкована стомана.

Similar products

Quick Order Without registration
I agree with terms and conditions and privacy policy of the site.
The order is sent. We will call you for more information.