Комплект самоносеща врата XS5. Поддържано тегло - 350кг.

 • Cat No: KIT XS5
398,23 лв.
 1. Комплект самоносеща врата - XS5. Поддържано тегло: 350 кг.
Описание на продукта:
- Комплектът: XS5 е предназначен за: 350 кг. Самоносеща врата.
- Комплектът включва:
- 2 колички: 25-240/XS.
- 1 релса на 5,8 метра: 25-230/XS.
- 1 стопер с краен лагер: 25-292/xs.
- 1 краен ограничител: 25-296/xs.
- 1 релсов капак.


 - Всяка част от комплекта, с изключение на капака,
е изцяло поцинкована и сглобена
според действащите стандарти за максимална здравина и ефективност.
 • Технически спецификации:
 • Размер на релсата - 60х60х4мм.
 • Издържано тегло - 350 кг.
 • Материал:Горещо поцинкована стомана.

 

 

 

                 

Similar products

Quick Order Without registration
I agree with terms and conditions and privacy policy of the site.
The order is sent. We will call you for more information.